ANKKALAMMEN PEPPIINA PÄÄSKYVUORI

Ankkalammen Peppiina Pääskyvuori sijaitsee suuren tammen suojissa rauhallisella ja idyllisellä omakotialueella. Viereiset metsät tarjoavat mieleenpainuvia ja mahtavia elämyksiä lapsille. Päiväkoti on remontoitu lämminhenkiseksi ja kodinomaiseksi.

Ankkalammen Peppiinassa arvostetaan pieniä ryhmiä ja kodinomaista toimintaa. Päivän mittaan talossa touhuaa noin 50 lasta, jotka ovat jakautuneet neljään eri ryhmään.

Tiitiäisten ryhmässä touhuavat alle 3-vuotiaat pikkutaaperot, Peukalisissa ja Menninkäisissä puuhastelevat 3-5 –vuotiaat lapset ja Maahisissa tiedonjyviä keräävät 5-vuotiaat pikkueskarit.

Ankkalammen Peppiinassa lasten vatsat täyttyvät Arkean monipuolisella ja terveellisellä ruualla.
Ruokalistoja voit käydä kurkkaamassa Arkean sivuilta »

Ota yhteyttä

Varhaiskasvatus

Yhteinen tavoitteemme Ankkalammen Peppiinassa on säilyttää kodinomainen tunnelma ja tukea toisiamme kaikkina onnellisina ja niinä vähän onnettomampinakin päivinä. Lasten päiviä värittävät liikunta ja seikkailut, retket, kädentyöt, musiikki, sadut sekä ulkoilu, unohtamatta arkipäivän askareita ja leikkiä... joskus puuhaillaan yksin, joskus pienryhmissä ja joskus yhdessä koko poppoon voimin. Ankkalammen Peppiinassa lapsista kehittyy sosiaalisia, luovia ja elämästä nauttivia persoonallisuuksia.

Pääskyvuoren lähellä oleva monipuolinen ja kiinnostava luonnonvarainen ympäristö tarjoaa luonnostaan uteliaalle ja tiedonhaluiselle lapselle ehtymättömän aarrearkun, runsaasti elämyksiä ja kokemuksia. Samoin kuin luonto hoitaa kasvinsa ja eläimensä, samoin se auttaa myös lasta kasvamaan ja kehittymään. Lapsi oppii liikkumaan luonnossa, arvostamaan ja kunnioittamaan sitä, nauttimaan luonnon kauneudesta ja rauhasta sekä toimimaan vastuullisesti luontoa suojellen.

Ympäristö- ja luonto-oppimisesta on muodostunut olennainen osa viihtymistä ja päivittäistä toimintaa. Havaintojen tekemiseen ja ympäristöä tutkittaessa tarvitaan kaikkia aisteja. Täytyy nähdä, kuulla, haistaa, maistaa ja tuntea. Monipuolisten, toiminnallisten sekä virikkeellisten työtapojen avulla lapsi oppii oppimisen ja tutkimisen taitoja.

Pääskyvuoressa englannin kieli tulee tutuksi yli 3-vuotiaille lapsille Kielikoulu ELF:n englanninkerhossa. Kielisuihkukerhon avainsana on leikkimielisyys; lapset oppivat englantia pelaten, leikkien ja laulaen. Osallistuminen on vapaaehtoista ja opetus järjestetään hoitopäivän aikana.

Tutustu Turun kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelmaan »
Tutustu Ankkalammen Peppiina Pääskyvuoren Omavalvontasuunnitelmaan »

Esiopetus

Ankkalammen Peppiina Pääskyvuoren esiopetuksessa on lapsella mahdollisuus pienen ja rauhallisen oppimisympäristön kautta opetella vielä monta koulussa tarvittavaa taitoa. Eskarissa emme opi ainoastaan kynänkäyttöä ja kirjaimia, vaan myös koulumaailmassakin tarvittavia tärkeitä sosiaalisia taitoja ja ryhmässä toimimista. Painotamme kaikessa oppimisessa toiminnallisuuden ja yhdessä tekemisen iloa. Pääskyvuori tarjoaa esiopetusta valtakunnallisen ja Turun kaupungin esiopetussuunnitelman mukaisesti. Maksutonta esiopetusta järjestetään päivittäin neljä tuntia, alkaen 8.30 ja päättyen 12.30. Esiopetuksessa noudatetaan Turun kaupungin esiopetuksen loma- aikoja.

Tutustu Turun kaupungin Esiopetussuunnitelmaan » 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

TIETOSUOJASELOSTE PÄIVÄKOTI PEPPIINA

EU-asetuksen 2016/679 (Tietosuoja-asetus) ja Suomen Henkilötietolain (523/1999) mukainen
rekisteriseloste.

1. Laatimispäivä

18.3.2019

2. Rekisterin pitäjä

Nimi: Päiväkoti Peppiina
Y-tunnus: 1568575-1
Osoite: Käenkuja 3, 20610 Turku
Yhteystiedot: 040 701 8652, paivakoti@peppiina.com

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Mailis Kuusela
Osoite: Oikotie 7, 20300 Turku
Yhteystiedot: 040 701 8652, paivakoti@peppiina.com

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Päiväkoti Peppiinan asiakassuhteiden ylläpitämiseksi ja
hoitamiseksi, asiakasviestinnän mahdollistamiseksi ja tehtyjen sopimusten toteuttamiseksi. Lisäksi tietoja
käytetään palvelusopimuksen laadintaan, laskutukseen ja lapsen vasun laadintaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan vain käyttötarkoituksen kannalta välttämättömät tiedot. Päiväkoti Peppiinan
asiakasrekisteri voi sisältää̈ seuraavat tiedot asiakkaista:
Lapsen nimi, henkilötunnus, osoite
Huoltajan nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ammatti
Hakemustiedot ja palveluntarve
Asiakasmaksua koskevat ja maksun määräytymiseen liittyvät tiedot
Palveluun liittyvät päivittäiskirjaukset ja muut päivähoitotoiminnan järjestämisen edellyttämät tarpeelliset
tiedot
Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen antamansa lisätiedot palveluun liittyen
(varahakijat, allergiat, kuvauslupa, jne.)

6. Rekisterin tietolähteet ja käsittelyperuste

Henkilö- ja perhetiedot saadaan pääosin hakemustietoina sähköisen hakemuksen kautta lapsen huoltajilta
tai lapsen kotikunnan varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta. Tietoja täydennetään huoltajien kertomilla
tiedoilla. Palveluiden toimeenpanoa koskevat tiedot syntyvät asiakkuuden aikana päiväkotihenkilöstön
kirjaamina. Jos varhaiskasvatukseen hakeminen tapahtuu kunnan kautta, saa palveluntarjoaja henkilö- ja
perhetiedot kunnan varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Päiväkoti Peppiina siirtää joissakin tapauksissa henkilötietoja myös kolmansille osapuolille, jolloin
nämä osapuolet toimivat tietojen käsittelijöinä. Varhaiskasvatuksen tiedot ovat salassa pidettäviä.
Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan yksilöidyn tietopyynnön perusteella siihen oikeutetuille
viranomaisille varhaiskasvatuslainsäädännön perusteella. Henkilöitä, jotka käsittelevät tietoja, koskee
vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu asiakas- ja hoitosuhteen päätyttyä. Mikäli varhaiskasvatus toteutetaan
palvelusetelin avulla, kunta arkistoi kaikki syntyvät asiakirjat. Kelaan siirretään tietoja hoitosuhteen
aloittaneista asiakkaista, jos palvelu toteutetaan Kelan yksityisen hoidon tuella. Palvelua valvova kunta
ja/tai Kela vastaa omalta osaltaan heille muodostuvan rekisterin ylläpidosta. Päiväkodinjohtaja on
vastuussa päiväkodin henkilötiedoista ja niiden luovuttamisesta eteenpäin lain puitteissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti ja niihin pääsy on rajattu vain
välttämättömälle henkilöstölle. Rekisteri ja sen tiedot on suojattu tavanomaisilla teknisillä
suojausmenetelmillä. Palvelimet on suojattu salasanoin. Rekisterin käyttö ja hallinnointi edellyttää
henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka annetaan vain sellaisille rekisterin pitäjän
työntekijöille, joiden asema ja työtehtävät niitä vaativat.
Muilta kuin sähköisiltä̈ osin tiedot säilytetään lukituissa ja/tai valvotuissa tiloissa. Tiedot säilytetään vain
niiden käyttötarpeen mukaisen ajan ja tuhotaan määräajan loputtua tietoturvallisesti.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot tai pyytää rekisterinpitäjää
vahvistamaan, onko rekisteröidystä henkilöstä itsesään rekisterissä tietoja.
Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn on varauduttava
todistamaan henkilöllisyytensä tietojen tarkastuksen yhteydessä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat
pyynnöt tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Asiaa koskeva pyyntö tulee osoittaa
rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä, jotta
tietojen poistaminen voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjällä on oikeus säilyttää sellaiset tiedot, joiden säilyttämisvelvollisuus johtuu laista tai
viranomaisohjeesta.

Sulje ikkuna